Disclaimer

Læs venligst denne disclaimer omhyggeligt, da den beskriver vores forhold til dig i forbindelse med din brug af www.melitek.com. Når du besøger vores hjemmeside tilkendegiver du, at du accepterer denne disclaimer.

General disclaimer

Følgende regler og forskrifter er gældende for alle brugere af denne hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser.

På trods af MELITEK´s bestræbelser på at sikre, at al information tilgængelig på MELITEK´s hjemmeside på internettet er korrekte, kan der opstå utilsigtede og sporadiske fejl, hvilket MELITEK beklager.

MELITEK giver ingen forsikringer eller garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne udbudt på denne hjemmeside, inklusiv links eller andre funktioner brugt direkte eller indirekte på MELITEK´s hjemmeside. MELITEK forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rettelser på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel.

MELITEK påtager sig intet erstatningsansvar for unøjagtigheder eller mangler på MELITEK´s hjemmeside, og beslutninger baseret på information fra MELITEK´s hjemmeside er den besøgenes fulde ansvar. MELITEK kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skader af nogen slags som resultat af situationer, hvor personer har adgang eller manglende adgang til MELITEK´s hjemmeside, eller gennem brug af og/eller tiltro til enhver information opnået enten direkte eller indirekte fra denne side eller enhver side eller service, der linkes til eller enhver kopi, fremvisning eller brug heraf.

Du er ansvarlig for at overholde lovene i det land, hvorfra du tilgår denne hjemmeside, og du giver tilsagn om, at du ikke vil tilgå eller bruge information på denne side på en sådan måde, at du overtræder disse love.

Medmindre det er udtrykkeligt erklæret heri, accepterer enhver besøgende på MELITEK´s hjemmeside, der leverer information til MELITEK, at MELITEK har ubegrænsede rettigheder til denne information, og at MELITEK må bruge denne information i enhver sammenhæng, som MELITEK ønsker. Information leveret af den besøgende skal vurderes til at være ikke-fortrolig, være troværdig, ikke overtræde andres rettigheder samt være lovlig. Du skal kunne bevise, at du har den retmæssige ret til at fremsende denne information, og at du accepterer, at du ikke vil fremsende sådan information medmindre, at du er juridisk berettiget til at gøre dette. Grundet internettets åbne karakter, anbefaler vi, at du ikke fremsender information, som du vurderer, er fortrolig.

Brug af links

Såfremt en besøgende på MELITEK´s hjemmeside linker til en anden hjemmeside, er denne forpligtet til at anerkende, at MELITEK ikke har gennemgået siden og derfor ikke kan gøres ansvarlig for indholdet, der fremkommer på siden, der linkes til. Adgang til enhver anden internetside der linkes til fra denne hjemmeside er på brugerens eget ansvar. MELITEK tilbyder disse links hovedsageligt som en service og inkluderingen af disse links indebærer ikke en godkendelse. MELITEK fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skader af nogen art, som måtte opstå som følge af adgang til eller brug af den hjemmeside, der linkes til samt informationen indeholdt på denne.

Copyright

Pressemeddelelser fra MELITEK er frit tilgængelige for offentligheden.

MELITEK forbeholder sig copyright til alle andre dokumenter og materiale på MELITEK´s hjemmeside. Ingen licens eller andre rettigheder gives til nogen andre personer i forbindelse med nogen form for relaterede immaterielle rettigheder. Kopi af sådanne dokumenter er kun bevilliget til privat og informativ brug og enhver anden kopi eller brug heraf er strengt forbudt.

Begrænset licens

MELITEK giver dig herved kun bemyndigelse til at kopiere eller henvise til materialer offentliggjort af MELITEK på denne hjemmeside til ikke-kommercielt brug i din organisation. Ingen anden anvendelse af information på hjemmesiden er tilladt. Under hensyn til denne tilladelse, accepterer du, at enhver kopi, som du tager af disse materialer skal bibeholde alle ophavsrets- eller andre ejendomsoplysninger i samme form og måde som den originale. Bortset fra det beskrevne ovenfor, skal nærværende juridiske meddelelse ikke fortolkes som omder indirekte, ifølge berettiget forventning eller på anden måde overdrages en licens eller rettighed vedrørende varemærker eller ophavsret hos MELITEK eller nogen tredjeparter.

Varemærker

Navne, logoer og registrerede varemærker (“Mærker”) vist på denne hjemmeside har MELITEK ophavsretten over (medmindre andet er angivet). Brugere har ikke tilladelse til at benytte disse Mærker uden forudgående skriftlig accept fra MELITEK eller tredjepart som eventuelt ejer Mærket.

Privatlivspolitik

MELITEK vil håndtere de data, vi indhenter om dig fra dit besøg på vores hjemmeside på følgende måde.

Vi vil ikke indsamle personfølsomme oplysninger omkring dig, når du besøger vores hjemmeside medmindre, at du har valgt at give os denne information. Vi vil aldrig offentliggøre, sælge eller overgive oplysninger om dig til andre parter eller organisationer uden din eksplicitte tilladelse.

Derudover er den information, som vi modtager afhængig af, hvad du foretager dig på vores hjemmeside.

Hvis du besøger vores hjemmeside for at læse eller downloade information, såsom nyheder eller artikler, sker der følgende:

Vi indsamler og lagrer kun følgende information om dig: domænenavn hvorfra du tilgår internettet; dato og tidspunkt for dit besøg; samt internetadressen på den hjemmeside, som førte dig til vores hjemmeside via et direkte link. Vi bruger de indsamlede oplysninger til at måle antallet af besøgende, der besøger de forskellige sektioner på vores hjemmeside samt til at gøre vores hjemmeside endnu mere nyttig for vores besøgende.

Hvis du identificerer dig selv ved at sende en e-mail besked, sker der følgende:

Du vælger måske at sende os personificerende information, for eksempel i en elektronisk mail indeholdende en forespørgsel. MELITEK kan vælge at bruge personificerende oplysninger (e-mailadresse) fra besøgende til at sende periodiske e-mail opdateringer om MELITEK´s produkter og events. Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger, så send os venligst en e-mail til info@melitek.com, og vi vil slette din e-mail-adresse fra listen og afstår fra at sende dig yderligere e-mails.