PVCfreeBloodBag

MELITEK deltager i et samarbejde, der skal udvikle nye PVC-frie blodposer.

Et unikt samarbejde mellem industri og sundhedssektor

I øjeblikket findes der ingen PVC-frie blodposer for røde blodceller på markedet. Beregninger viser, at de blodposer, der er fremstillet af DEHP-blødgjort PVC har en negativ påvirkning på både menneskesundheden samt miljøet.

Et af formålene med dette PVC-frie blodposesamarbejde er at demonstrere, at det er muligt at fremstille en PVC-fri pose, der opfylder kravspecifikationer inklusiv CE mærkning.

Hvorfor behov for nye poser?

Blodposer fremstillet af 30-40 % DEHP bruges i sundhedssektoren over hele verden, selvom DEHP er klassificeret som skadelig for forplantningsevnen og derfor er forbudt i legetøj.

Det seneste direktiv omhandlende medicinsk hjælpeudstyr understreger vigtigheden af mærkning af udstyr, der indeholder DEHP og lægger vægt på, at risiciene, ved at bruge DEHP i udstyr til svage grupper, skal evalueres. Hvis sundhedssektoren begynder at efterspørge PVC-frie blodposer, vil det betyde, at man i fremtiden vil kunne undgå risici fra andre blødgørere, ligesom man vil kunne undgå miljøproblemer på globalt plan forårsaget af PVC.

  • PVCfreeBloodBag samarbejdet er finansieret af EU's Life+ programme
  • Udover MELITEK deltager virksomhederne Wipak Oy, Primo Profile og Haemotronic SpA i projektet
  • Projektet drives af The Jegrelius Institute for Applied Green Chemestry, Regional Council of Jämtland i Sverige
  • Karolinska University Hospital i Stockholm, Sverige, er ansvarlig for at evaluere posen, der fremstilles
  • Besøg projektets officielle hjemmeside http://www.pvcfreebloodbag.eu/