REACH

Erklæring om overholdelse af REACH og Substances of Very High Concern

REACH regulativet af 1907/2006/EC, vedtaget af Europæiske institutioner og indført den 1. juni 2007, kræver, at producenter og/eller importører af kemikalier skal forhåndsregistrere og/eller registrere disse stoffer i henhold til de procedurer og tidsfrister, der er foreskrevet i regulativet. Som en Downstream-bruger, samarbejder MELITEK med vores råvareleverandører for at sikre leveringssikkerhed af vores meliflex compounds.

Vores meliflex produkter anses som forberedende produkter og skal derfor ikke registreres i henhold til REACH. Derudover er hovedprodukt-ingredienserne polymere og dermed fritaget for registrering.

Vi kan også bekræfte, at monomererne og de relevante additiver, der bruges til at producere brugte polymerråvarer, er blevet registreret af vores råvareleverandører, som producenter.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er ingen stoffer på ECHA's nuværende candidate list for Substances of Very High Concern (SVHC), defineret i Article 59 i Regulativet af 1907/2006/EC opdateret den 27. juni 2018, som findes med mere end 0.1% i vægt i vores meliflex produkter.

Vi håber, at denne erklæring er fyldestgørende. hvis ikke dette skulle være tilfældet, så kontakt os endelig på 70 250 255 eller REACH@melitek.com.

  • REACH er en forkortelse af Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals
  • Regulativet trådte i kraft 1. juni 2007
  • Det effektiviserer og forbedrer den tidligere lovgivning om kemikalier indenfor EU.