REACH

Erklæring om overholdelse af REACH og Substances of Very High Concern

REACH regulativet 1907/2006/EC

Vær venligst opmærksom på, at da polymerer er undtaget fra REACH-registrering, kan der ikke gives nogen registreringsoplysninger om individuelle meliflex kvaliteter. Baseret på oplysninger fra vores leverandører bekræfter MELITEK imidlertid, at alle relevante monomerer og andre ingredienser i vores meliflex  produkter er registreret af vores leverandører (eller deres underleverandører) og er fuldt ud REACH-kompatible.

Substances of Very High Concern

Vi bekræfter, at ingen stoffer, der er anført på den nuværende ECHA-kandidatliste over substances of very high concern (SVHC), offentliggjort i henhold til artikel 59, stk. 10 i REACH-forordningen, findes med over 0,1% i vægt i vores meliflex produkter.

Da vores meliflex produkter ikke tilsigtet er fremstillet af nogle af de kemikalier, der er anført på ECHA-kandidatlisten SVHC, analyserer vi derfor ikke for disse specifikke stoffer eller compounds i vores materialer.

Den aktuelle liste over alle SVHCs kan findes på ECHAs hjemmeside. Se link herunder:


Candidate List of substances of very high concern for Authorisation - ECHA (europa.eu)

Vi håber, at denne erklæring er fyldestgørende. Hvis ikke dette skulle være tilfældet, så kontakt os endelig på 70 250 255 eller REACH@melitek.com.

  • REACH er en forkortelse af Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals
  • Regulativet trådte i kraft 1. juni 2007
  • Polymere og compounds er fritaget for REACH registering 
  • MELITEK materialer indeholder ikke stoffer (> 0,1%), der er opført på ECHA's seneste liste over SVHC dateret den 08-07-2021