REACH

Erklæring om overholdelse af REACH og Substances of Very High Concern

REACH regulativet af 1907/2006/EC, vedtaget af Europæiske institutioner og indført den 1. juni 2007, kræver, at producenter og/eller importører af kemikalier skal forhåndsregistrere og/eller registrere disse stoffer i henhold til de procedurer og tidsfrister, der er foreskrevet i regulativet.
Som en Downstream-bruger, samarbejder MELITEK med vores råvareleverandører for at sikre leveringssikkerhed af vores meliflex compounds.

I henhold til REACH regulativet af 1907/2006/EC, anses vores meliflex produkter som værende forberedende produkter og skal derfor ikke registreres i henhold til REACH. Derudover er hovedingredienserne i produktet polymere og dermed fritaget for registrering.

Vi bekræfter, at vi under fremstillingen af vores meliflex compounds ikke tilsigtet bruger eller tilsætter nogle af de kemikalier, der er begrænset i bilag XVII til REACH-forordningen 1907/2006 / EF (erstatter direktiv 76/769 / EØF) - Begrænsninger i fremstillingen, placering på marked og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er ingen stoffer på ECHA's nuværende candidate list for Substances of Very High Concern (SVHC), defineret i Article 59 i Regulativet af 1907/2006/EC opdateret den 30. juni 2020, som findes med mere end 0.1% i vægt i vores meliflex produkter.

Den aktuelle liste over alle SVHC'er kan findes på ECHAs hjemmeside. Se link herunder:
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Vi håber, at denne erklæring er fyldestgørende. Hvis ikke dette skulle være tilfældet, så kontakt os endelig på 70 250 255 eller REACH@melitek.com.

  • REACH er en forkortelse af Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals
  • Regulativet trådte i kraft 1. juni 2007
  • Det effektiviserer og forbedrer den tidligere lovgivning om kemikalier indenfor EU.