Miljøpåvirkning

meliflex er et miljøvenligt materiale, der kan erstatte fleksibelt PVC, polyuretan og latex.

100 % carbonbaseret

meliflex er en ren polyolefin, der ikke indeholder halogen eller ftalatblødgørere (fx DEHP), og fordi meliflex er 100 % carbonbaseret, generer det kun carbondioxid (CO2) og vand under forbrænding.

En yderligere fordel ved meliflex materialet er, at affaldsforbrændingen kan udføres under lavere temperaturer og uden tilsætning af kemiske stabilisatorer. Det betyder, at der er økonomiske besparelser sammenlignet med for eksempel bortskaffelsen af polyvinylchlorid.

meliflex er et miljøvenligt valg af yderligere to grunde;

For det første kan materialeforbruget og dermed affaldsmængden reduceres betydeligt (30 % sammenlignet med PVC) på grund af meliflex' lave vægtfylde (typisk < 0,9g/cm3).

For det andet kan tykkelsen af emballeringsapplikationerne reduceres kraftigt grundet meliflex' fremragende fysiske egenskaber.