Overholdelse af regulativer

meliflex er designet i overensstemmelse med vores kunders krav og lever op til regulativer og standarder på området for medicinsk udstyr og farmaceutisk primær emballeringsfolier.

meliflex lever op til følgende standarder:

  • REACH (1907/2006/EC)
  • EC direktivet 10/2011 for plastmaterialer og artikler, der kan komme i kontakt med madvarer
  • Listen over tilsætningsstoffer ifølge The European Pharmacopoeia, monografi 3.1.3
  • European Pharmacopoeia applikationskrav, monografi 3.2.2
  • ISO 10993
  • CFDA kravene (inkl. lave restværdi-grænser)

Derudover testes meliflex materialerne af uafhængige testinstitutter for at få bekræftet, at de lever op til følgende:

  • Cytotoxicity In Vitro (USP 87 / ISO 10993-5)
  • USP 88 (Class VI)
  • USP 661 (Physicochemical tests for plastics)